blog

Ofis Tasarımı Renk Seçimleri

Ofis tasarımlarında kullanılan renk büyük bir hassasiyet gerektiren konudur. Renklerin insanların psikolojisi üzerindeki etkisi göz önünde bulundurularak yapılan bir ofis tasarımı mutlaka başarılı sonuçlar doğuracaktır.

İnsanlar kıyafetlerinde, kullanmakta oldukları araba seçiminde ve yaşam alanlarının dekorasyonunda seçmiş oldukları renklerin psikolojilerine olan etkisi göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir faktördür. Özellikle hayal gücü ve üretkenlik gerektiren iş ve çalışma ortamlarının dekorasyonunda kullanılan renkler beklenilen verimliliği yakalamak adına büyük önem taşımaktadır.

Ofis Tasarımı Renk Seçimleri

Ofis tasarımında seçilen duvar rengi, mobilyalar, zemin ve çalışılan ortamda kullanılan bütün renkler çalışanların ruh halini, verimliliğini, işine konsantre olabilmesini ve üretkenliğini açığa çıkarabilmesini etkilemektedir. Bu nedenle özellikle ofis tasarımlarında kullanılan renkler seçilirken insanların psikolojisi üzerindeki etkileri mutlaka göz önünde bulundurulması gereken bir konudur.

Ofis Faaliyet Alanına Göre Renk Seçimi

Ofis tasarımında kullanılacak renkler seçilirken sektör ve yapılan işin gerektirdiği çalışma çok etkilidir. Özellikle dikkat gerektiren bir iş kolunda faaliyet gösteren çalışma ortamlarında çalışanların işine dikkatli bir şekilde adapte olabilmesi için seçilmesi gereken renk kırmızı olmalıdır. Çevremize baktığımızda trafikte kullanılan ve insanlara durmaları konusunda uyarı yapan ışığın renginin, bazı sinyal ve işaretlerin renginin ve itfaiye gibi acil durum araçlarının renginin insanların dikkatini çeken bir renk olan kırmızı olarak seçildiğini görmekteyiz. İnsan psikolojisinde dikkat çekme özelliği bulunan kırmızı ofis tasarımında kullanıldığı takdirde çalışanların işine dikkat ve özen ile yaklaşmasına neden olmaktadır.

Ofis Tasarımı Renk Seçimleri

Yaratıcılık ve hayal gücü gerektiren iş yerlerinde ise dekorasyonda kullanılan renk mavi ve yeşil olmalıdır. İnsan psikolojisi üzerinde rahatlatıcı bir etkiye sahip olan mavi kişide rahatlama hissi uyandırarak çalışanların verimliliğini artma özelliği bulunmaktadır. Çevremiz ile ilişkilendirecek olursak denize, gökyüzüne ve ormana bakmak insana inanılmaz bir rahatlama hissi vermektedir. Bundan yola çıkarak ofis tasarımında kullanılan yeşil ve mavi renk çalışanların rahatlayarak yenilikçi ve yaratıcı düşünebilme özelliklerini açığa çıkarabilme konusunda etkili olmaktadır.

Ofis Dekorasyonu

Ofis dekorasyonunda kullanılan renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulduğunda mor renk, çalışanlar için depresif bir etki uyandıracağından dolayı kesinlikle çalışma ortamlarında kullanılmaması gereken bir renk olduğu söylenebilir. Ayrıca mor renk korku ve endişe gibi duyguları açığa çıkardığından dolayı ofis tasarımı için uygun olmayan bir renktir.

Otorite ve resmiyetin gerekli olduğu işyerlerinde ofis tasarımında kullanılan renk lacivert olmalıdır. Son zamanlarda ofis tasarımlarında tercih edilen rengin siyah olduğu görülmektedir. Siyah, ekip çalışması, iş bölümü ve yardımlaşma gerektiren iş yerlerinde başarılı sonuçlar alınmasına neden olan bir renktir. Özellikle siyah ve beyazın bir arada kullanıldığı ofis dekorasyonlarında çalışanların işe konsantre olabilmeleri sağlanmış olmaktadır.

Ofis tasarımlarında beyaz en fazla tercih edilen renk olarak bilinmektedir. Kullanıldığı ortama ferah ve aydınlık bir atmosfer sağlayan beyaz aynı zamanda çalışanların kendilerini iyi hissetmelerine neden olmaktadır. Bunun yanında ofis dekorasyonunda beyaz rengin hâkim olması, inandırıcılığın, dürüstlüğün ve samimiyeti sağlayacağından dolayı dürüstlük ve samimiyet gerektiren iş yerlerinde ağırlık verilmesi gerekmektedir.

Modern interior of drawing-room 3D rendering

Çalışma ortamlarını kişiselleştirmekte olan renk seçimi doğru şekilde yapıldığı takdirde çalışanların verimlilik ve performansları artırılacaktır. Gününün büyük bir kısmını kapalı alan olan ofislerde geçirmek zorunda kalan çalışanlar için ofis dekorasyonu yapılırken daha ferah ve iç açıcı renkler yer vermek gerekmektedir. Böylece kapalı alanların vermiş olduğu kasvet giderilmiş olacak ve çalışan için ferah ve rahat bir çalışma ortamı oluşturulmuş olacaktır.

Ofis tasarımlarında renk seçimi yapılırken zemin,duvar,mobilyalar ve diğer unsurların renkleri bir bütün oluşturacak şekilde seçildiği takdirde çalışma ortamına ferah ve estetik bir atmosfer kazandırılmış olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir