blog

Ofis Dekorasyonunda Aydınlatma Nasıl Olmalıdır?

Çalışma ortamındaki verimliliği arttırabilmenin yollarından biri de ofis dekorasyonunda aydınlatma unsurunu doğru şekilde oluşturabilmektir. Ofis aydınlatması çalışanların sağlık ve iş verimliliği açısından mutlaka nemle üzerinde durulması gereken bir konudur.

Faaliyetlerin yürütüldüğü çalışma ortamının çalışanlar için huzurlu ve ferah bir ortam olması işlerde başarıyı ve çalışanların verimliliğini artıracak olan bir etkendir. Çalışma ortamında çalışanlar için huzur veren bir atmosfer oluşturulması çalışanların üretkenliğini artıracak olan bir faktör olduğundan dolayı üzerinde önemle durulması gerekmektedir.

İşyerlerinin dekorasyonunda aydınlatma unsuru seçilirken ortamda oluşacak olan atmosferin dışında çalışanların göz ve ruh sağlıkları da mutlaka göz önünde bulundurulması gereken bir konudur.

Ofis Dekorasyonunda Aydınlatma Unsuru Seçilirken Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler Nelerdir?

Ofis dekorasyonunda genellikle dekoratif olan aydınlatma unsurlarına yer verilmektedir. Fakat bir aydınlatma unsurunun dekoratif olduğu kadar sağlıklı bir ofis ortamı oluşturabilmek de önemli olmalıdır. Çünkü ofis dekorasyonunda seçilen aydınlatma unsuru dekoratif olmakla beraber işlevsel de olabilmelidir. Ayrıca modern çağın yenilik ve değişikliklerine ayak uydurabilen şık ve modern tasarımlara ofis dekorasyonunda mutlaka yer verilmelidir.

Ofis Dekorasyonunda Aydınlatma Nasıl Olmalıdır?

Ofis Dekorasyonunda Aydınlatma Nasıl Olmalıdır?

Aydınlatma unsuru seçilirken sağlıklı bir ofis ortamı oluşturulması temel amaç olmalıdır. Sağlıklı ofis ortamının oluşturulabilmesi için de mutlaka ışık bütün ortama eşit olarak yayılabilmelidir. Eğer ışık sadece belli bir bölgede yoğunlaşıyorsa çalışanlar için sağlıklı bir ofis ortamı oluşturulamamaktadır.

Çalışma ortamlarında ışığın dağılımını eşit olarak sağlamak için uzmanların önerilerini dikkate almak son derece önemlidir. Aydınlatma konusunda uzman olan kişilere göre kişinin çalıştığı bilgisayar ve benzeri çalışma yüzeyinin parlaklığı ile ortamdaki aydınlatma oranı doğru olarak ayarlandığı takdirde sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturulmuş olacaktır.

Uzmanlarca çalışma ortamları için önerilen aydınlatma şekli genel ışıklandırma yapan sistemlerdir. Fakat genel ışıklandırma sistemlerinin yetersiz kaldığı büyük alana sahip olan çalışma ortamlarında yerel aydınlatma sistemlerine yer verilmektedir.

Ofis Dekorasyonunda Aydınlatma Nasıl Olmalıdır?

Ofis Dekorasyonunda Aydınlatma Nasıl Olmalıdır?

Çalışma ortamlarında en uygun olan aydınlatma unsuru muhakkak ki doğal güneş ışınlarının direk olarak girebildiği alanların tercih edilmesi olacaktır. Mümkün olduğunca güneş ışığını etkin olarak kullanabilen işyerlerinde daha sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturulmuş olacaktır.

Işığın çalışma ortamının her bölgesine eşit olara girebilmesi sağlanarak güneşten en güzel şekilde faydalanılarak sağlıklı bir ofis ortamı oluşturulabilmektedir. Bu bakımdan ofis dekorasyonu yapılırken güneş ışığından en verimli şekilde yararlanabilecek şekilde çalışanların konumları düzenlenmelidir. Güneş ışığını en etkin ve verimli bir şekilde alabilmesi için bir çalışma ortamında kullanılan pencere ve cam seçimi de çok büyük öneme sahiptir.

Ofis Dekorasyonunda Aydınlatma Nasıl Olmalıdır?

Ofis Dekorasyonunda Aydınlatma Nasıl Olmalıdır?

Özellikle ofis çalışanlarının yoğun olarak yer aldığı ofis bölümlerinde ofis düzenlemesinin doğru şekilde yapılması doğal aydınlatma kaynağımız olan güneşten en verimli şekilde faydalanabilmek adına büyük öneme sahiptir. Doğal ışığın çalışma ortamını aydınlatması ile çalışanlar için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanmış olacak aynı zamanda ferah ve huzur veren bir atmosfer oluşacağından çalışanların verimliliği ve üretkenliği artırılmış olacaktır.

Ofis dekorasyonu yapılırken her sektörün ihtiyaçlarının farklı olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Aydınlatma unsuru seçilirken de yapılan işte ihtiyaç duyulacak olan aydınlatmanın yoğunluğunun farklı olabileceği göz ardı edilmemelidir.

Örneğin toplu halde çalışmayı gerektiren ofis ortamlarında genel aydınlatma unsuru kullanılırken bireylerin ayrı ayrı bölümler halinde çalıştığı çalışma ortamlarında lokal aydınlatma unsurları tercih edilmektedir. Enerji tasarrufu yapabilen aydınlatma unsurlarının ofislerde kullanılması ile ofis aydınlatması en güzel şekilde sağlanırken aynı zamanda enerji tasarrufu da sağlanmış olacaktır.

Ofis aydınlatması sağlanırken göz önünde bulundurulması gereken en önemli unsur iş verimliliğini artıran, çalışanların sağlığı için uygun olan ve yüksek düzeyde enerji tasarrufu sağlayabilen sistemleri tercih etmek olmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir