Genel

İç Mimarlık ve Şehir Uyumu

İç Mimarlık ve Şehir Uyumu

Günümüzde teknolojik ve endüstriyel alanda hizmet veren tüm kuruluşlar ürünlerine bir değer atfetme arayışı içine girmektedirler. Bu değer tanınmış bir kişinin üzerinde hayat bulabileceği gibi bir şehirden yola çıkılarak da yaratılabilmektedir. Söz konusu alan mimari üzerine olduğunda her şehrin farklı bir mimari üslubu olduğu görülmektedir. Özellikle Avrupa ülkelerinde ve bu ülkelerinde başlıca şehirlerinde, ülkeye ve ülkenin tarihine özgü bir mimari anlayışın devam ettiği görülmektedir. Her şehrin kendine özgü bir atmosfer yaratmasında mimarinin önemi büyüktür. Bu yüzdendir ki tarihin önemini kavramış toplumlar bunu mimari yapıları koruyarak desteklemektedir. Şehirlerin kimliğini ve sembollerini düşünecek olursak aklımıza genelde onu tamamlayan bir tarihi mimari yapı gelmektedir.

iç mekan tasarımı, mimari uygulamalar, iç mimarlık ofisleri

İç Mekan Tasarımı

İç mimarlık mekanlara yoğunlaşsa da bir mekânın tasarımının nasıl olacağı konusunda mekânın bulunduğu ülke ve şehrin de etkisini görmezden gelemeyiz. Zira bu kültürel bir etki olarak karşımıza çıkmaktadır. Mesela bazı kültürlerde dikey bazılarında ise yatay mimari tercih edilmektedir. Bu da iç mekân tasarımında farklılıklara yol açmaktadır. Dünya küresel ölçekte ortak bir kültürel üretim ağıyla sarılmış olsa da şehirlere kimlik katan önemli unsurlardan birinin iç ve dış mimari olduğunu söyleyebiliriz. İçinde bulunan bütün parçalarıyla zevkimizi yansıtmalarını isteriz. Peki, bu ne anlama gelir ve nasıl yorumlayabiliriz? Tabii ki her insanın çeşitli konularda fikirleri ve tercihleri söz konusudur. Mekân tasarımı konusunda da durum böyledir.

Ancak insanların kendilerini iyi hissedecekleri ortamların nasıl olması gerektiğini tahmin etmek zor değildir, mutluluğu yakalama konusunda bütün insanlar ortak beklentilere sahiptir. Bir iç mimar işte insanın istediği mutluluğu sezen kişidir. Yaptığı tasarımla, kattığı sanatsal yorumlamayla, ortaya koyduğu tasarım disipliniyle kendisinden beklenen etkiyi göstermek için çalışır. Sanatın çeşitli alanlarının ve disiplinlerinin özellikle gündelik yaşama uyarlanmasının sonucunda kişisel tercihler etkili bir şekilde somutlaşmaya doğru yol aldı. Yaşadığımız şehirlerde, ülkelerde, daha küçük ölçekte ise evlerde, iş yerlerinde bu tercihleri çarpıcı bir şekilde görmek artık çok kolay. İş yerlerimiz bile gelişi güzel bir seçimle donatılmaktan uzaktır, bilinçli bir tercihle dekore edilir.