blog

Hastane Tasarımı Nasıl Olmalıdır?

Hastane Tasarımı

Hastane, insanların şifa bulmak amacıyla başvurdukları sağlık hizmeti veren kurumdur. Çok sayıda insana sağlık hizmeti veren hastanelerin mimarisi ve planı yaşamsal öneme sahip olduğundan hastane tasarımı başarılı sağlık hizmeti verebilmek adına büyük öneme sahiptir.

Hastane tasarımında geçmişten günümüze kadar geçen süre içerisinde birçok değişiklik ve yenilik yapılmıştır. Hastanenin tarihsel gelişimine baktığımızda ilk Türkiye de yapılan ilk modern hastanenin Osmanlı döneminde Bursa da Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılan Darüşşifa olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra teknolojide yaşanan yenilikler takip edilerek daha modern ve işlevsel hastaneler tasarlanmıştır.

Hastane tasarımında ilk dikkat edilmesi gereken husus gereken hijyenin sağlanabilmesi ve tasarımın bu ölçüde yapılmasıdır. Daha sonra hastanenin işleyişini kolaylaştıracak ölçüde bölümleri konumlandırmak gerekmektedir. Bu daha kolay hizmet sunabilmek adına önemli bir maddedir. Sağlık bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre hastane tasarımı şekil almaktadır. Bu standartlar sağlandıktan sonra görsel olarak ta insanları tatmin edecek seviyede tasarlanan bir hastane hastalara moral yönünden fayda sağlayacaktır.

Hastanelerin tasarımında kullanılan aydınlatma ve havalandırma unsurları çok büyük önem taşımaktadır. özellikle enfeksiyon riskinin fazla olduğu hastanelerin yeterli düzeyde havalandırılmasını sağlayacak ölçüde bir tasarım yapılmalıdır. Aksi halde yeteri düzeyde havalandırma kapasitesine sahip olmayan hastanelerde bakteri ve mikroplar hızla üreyip sağlık koşullarını olumsuz yönde etkileyecektir. Hastaneler hijyenin önem derecesine göre ayrı bölümler oluşturulacak ölçüde tasarlandığı takdirde hastaların sağlığını tehdit eden unsurları kontrol altında tutabilmek daha mümkün olacaktır. özellikle hastanenin ameliyathaneye ait olan ve diğer bölümlerden bağımsız bir steril malzeme hazırlık bölümünün bulunması şarttır.

Hastane tasarımları sadece hastaları değil çalışanları ve diğer sağlıklı insanları düşünerek tasarlanmalıdır. İnsanların morallerini yüksek seviyede tutabilmek için hastanenin işlevselliğinin yanında görsel olarak da huzur veren bir ortam oluşturulmalıdır. Hastaneler modern çağın gerektirdiği şıklık ve kalitede tasarlandığı takdirde hastalarına daha kaliteli hizmet verebilecektir. Hastane hizmet sınıfı ve hastaların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak mimari olarak yerleştirilmelidir.

Hastane Tasarımında Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler Nelerdir?

-Hastane tasarımına başlanmadan önce hastanenin hizmet vereceği bölümlerin çok iyi bilinmesi gerekir.

-Hastanenin hizmet vereceği bölümler ihtiyaca en güzel şekilde cevap verebilecek ölçüde konumlandırılmalıdır.

-Bu bölümler hijyen ve temizlik sınıflarına ayrılarak konumlandırılmalıdır.

-Havalandırma sistemi her bölümde ihtiyaca cevap verebilecek ölçüde tasarlanmalıdır.

-Hastanelerin ameliyathaneleri insanların yoğun olarak bulunmadıkları alanlara yerleştirilmelidir.

-Hastanenin tasarımında ısı ve ses yalıtımı en güzel şekilde sağlanmalıdır.

-Hastanede yer alan bütün bölümlerde genişlik ve yükseklik ölçüleri ihtiyaca cevap verebilecek oranda olmalıdır.

-Hastane tasarımında kullanılan bütün malzemeler anti bakteriyel özelliğe sahip olmalıdır.

Hastane Tasarımında Yer Alan Bölümler Nelerdir?

Hastanelerde sağlık hizmeti almak isteyen insanlara daha verimli bir hizmet verebilmek için bölümler halinde tasarlanmaktadır. Bu bölümlerden en önemlileri ve hayati öneme sahip olan bölüm şüphesiz ki ameliyathanelerdir. Bunun dışında yatan hastalar için yeterli olacak sayıda hasta odaları ihtiyacı karşılayacak konfor ve kalitede tasarlanmaktadır. Hastane içerisinde yoğun bakım üniteleri, poliklinikler, acil servis, teknik servis bölümleri, asepsi bölümleri, hemşire odaları, mutfak, çamaşırhane, doğum ve çocuk servisleri, intaniye, kreş, otopark, kafeterya, otopark ve yardımcı birimler olan morg, otopsi ve depo gibi bölümler bulunmaktadır. Bu bölümlerin konumlandırılmasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta işlevsellik olacaktır.

Hastane çalışanlarının rahat bir şekilde hastaya hizmet vermesine olanak tanıyacak ölçüde bölümlerin yerleştirilmesi yapılmalıdır. Hastanenin tasarımında doktor, hemşire, hastane yöneticileri, danışmanlar ve diğer hastane çalışanlarının teknik olarak uyum içerisinde çalışmalara kolaylık sağlandığı takdirde başarılı bir tasarım ortaya konmuş olunacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir